ViBRa BoX je elektronički uređaj sa kojeg će se emitirati glazba domaćih kvalitetnih autora koje nema u medijima. Na taj način dobija se nova prilika za promociju glazbe i komunikaciju s publikom. Svoju glazbu možete nam poslati u mp3 formatu (masteriranu, sa nazivima i ostalom podacima) putem ovog formulara. Informirat ćemo vas o mjestima gdje svoju glazbu možete čuti uz kavu : ). Također pošaljite nam informacije o drugim zanemarenim izvođačima, s ciljem afirmiranja nove publike
ViBRa BoX je neprofitni projekt udruge ViBRa
Ima li ViBRe MiMo etera?SLUŠAJ SUSJEDA
“Ima li ViBRe MiMo etera?” projekt je udruge ViBRa i Clubture saveza, koji se bavi nedovoljnim prisustvom kvalitetne glazbe u hrvatskom eteru.  Zbog nezainteresiranosti komercijalnih medija,  neinformiranosti i tromosti javnih medija i vlasnika javnih prostora, neki glazbeni žanrovi su u izumiranju, a velika većina nove publike odgaja se na serviranoj komercijalnoj glazbi. Glazba je oduvijek imala puno značajniju ulogu u zajednicama ljudi,  reflektirala je i korigirala stanje društva u kojem nastaje.
Udruga ViBRa nastoji raznim projektima povezati zajednicu sa njihovom vlastitom kulturom, u ovom slučaju glazbom.